ULUSLARARASI TIBB-I NEBEVİ KONGRESİ KATILIMCILARINA DUYURU

Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresini izlemek isteyenler aşağıdaki dernek hesap numarasına 50 TL yatırarak aldıkları dekontla 24 Haziran günü Kongre kayıt masasına gelip katılımcı kartını alacaklardır.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'i Anlama ve Anlatma Derneği
Dernek Hesap Numarası:
Halk Bankası Balgat Şubesi
İBAN NO: TR45 0001 2009 4040 0016 0000 46


Sağlıklı yaşam, hastalık ve hasta tedavisi konusunda Hz. Peygamber’in söylediği sözler ve yapıp ettiklerine “Tıbbu’n-Nebevî ” denilmektedir. Kur’ân-ı Kerim çeşitli ayetlerde hasta tedavisinden bahsetmektedir. Hz. Peygamber, hastalandığında tedavi olmak için doktor ve ilaç arayışına girmiş, hasta olan sahabeye tedavi olmalarını tavsiye etmiştir. “Tıbbu’n-Nebevî ” konusunda rivayet edilen hadisler İslam dünyasında büyük ilgi görmüş, Kütübi Sitte olarak bilinen altı meşhur hadis kitabında “Kitabu’t-tıb” ve “Kitabu’l-merdâ” vb. isimleriyle bablar açılmış ve burada tıp konusunda Hz. Peygamber’den yapılan hadis rivayetlerine yer ayrılmıştır. Bunların dışında, Ebu Nuaym’ın yazmış olduğu “Et-Tıbbu’n-Nebevî” gibi müstakil olarak meydana getirilmiş eserler de vardır. Nitekim İslam dünyasında her konuda olduğu gibi tıp konusunda da büyük ilerlemeler gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda Avrupa’da Tıp okullarında 1000 yıl boyunca okutulan İbni Sina’nın “Kanun fi’t-Tıp” adlı kitabı ortaya çıkmıştır..

During this two-day conference entitled “International Congress for Prophetic Medicine ” we aim to go back to the roots of the concept of “Al-Tibb al-nabawī” using multiple lenses. In this context, gains and losses of the concept of Al-Tibb al-nabawī in the process of modernization across different cultures will be examined. This conference will touch upon some heated debates concerning Al-Tibb al-nabawī from different perspectives and approaches; it will also examine the significance and the vitality of Al-Tibb al-nabawī for healthy societies in the world. Devamını Oku - Read More