Friday, Apr 19th

Last update11:34:36 AM GMT

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Derneğin Amacı

 • PDF

Günümüz insanı medya aracılığı ile her gün yeni değerlerle tanışmakta, adeta bir değerler bombardımanına tutulmakta, çocuk ve gençlerimize her gün yeni model/örneklemler sunulmaktadır. Bu nedenle Müslümanların biricik model/örneklemi olan Hz. Peygamber`in hayatını bilmeye, öğrenmeye ve anlamaya olan bugünkü ihtiyacı, her zamandakinden çok daha fazladır. Sürekli örnek olmak veya öyle kalmak kolay değil, eğer Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Müslümanlar için örnekliğinin devam etmesini istiyorsak O'nu hem güncelleştirmek ve hem de gündemde tutmak zorundayız. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in örnekliği yalnızca O'nun hakkında oluşturulan bilgi, sistematik bir incelemeye konu olduğu zaman devam edip gelişebilir.

Hz. Peygamber'i tamamıyla Allah'ın kontrolünde bir insan olarak düşünüp iradesini ve kişiliğini yok saymak ne kadar yanlışsa, O'nu sıradan bir tebliğci konumuna indirmekte hatalıdır. Aynı şekilde Hz. Peygamber'i yücelterek insanüstü bir konuma taşımakta büyük bir vebaldir. Öyleyse Hz. Peygamber'i örnek almak demek O'nun gündelik yaşamından biçimsel olanları almak değildir. Bilakis Hz. Peygamber'i örnek almak, hayatından davranış modelleri çıkarmak, sahip olduğu ahlaki faziletleri hayata geçirmek, getirmiş olduğu dini anlayışı benimsemek ve ortaya çıkan hadiseler karşısında onun yaklaşımlarını örnek almaktır. Nitekim O'nun kişiliğini benimseyen çölün sert, kaba ve cahil insanları kısa zamanda dünyanın efendileri olmuşlardır. İşte bu noktada Derneğimizin temel amaçlarını aşağıdaki şekilde kategorize edebiliriz:

1. Hz. Peygamber'in kişiliğinin 21. yüzyılda yaşayan Müslümanlar için bir model/örneklem haline gelmesini sağlayacak bilimsel çalışmalar düzenlemek.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i  hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara anlatmak için kitap ve dergiler hazırlamak.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki hatalı düşünce ve anlayışlara terör ve şiddetten uzak bilimsel yol ve yöntemlerle karşılık vermek.

4. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in imajını bozmaya yönelik yersiz iddia ve propagandaları çürütmek, O'nun şahsiyetini hedef alan iddia ve karalama çabalarını boşa çıkarmak amacıyla belli başlı dünya dillerinde yayınlanan bir internet sitesi kurmak.

5. İnsanlığın sorunlarının çözümü bağlamında Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünnetini, hayatını, ahlak ve yöntemlerini öne çıkarmak, O’nu tanımak, tanıtmak ve desteklemek amacıyla yarışmalar düzenlemek.

6. Yerel ve küresel planda bu amaçla harcanan çabaları koordine etmek, Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve medya organları vasıtasıyla yayımlanmak üzere tanıtıcı programların yapımını üstlenmek.

7. Araştırmacılara ve uluslararası medya kuruluşlarına Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kişiliği ve mesajı hakkında değişik dillerde sade ve bilimsel malzeme sağlamak. Medya organlarında Hz. Muhammed (s.a.v.)’i hedef alan polemiklere cevap vermek üzere İslam Bilginlerine kitaplar yazdırmak.

8. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye katkıda bulunmak üzere yapılan araştırma, inceleme ve telifleri desteklemek.

9. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili konuları görüşmek ve O'nu tanımak ve tanıtmak üzere heyetler göndermek, gelen heyetleri karşılamak.

10. Hz. Muhammed (s.a.v.)’i tanımak, tanıtmak ve desteklemek amacıyla İslam ülkeleri ve diğer ülkelerde  paneller, konferanslar ve fuarlar düzenlemek, bu amaçla düzenlenmiş panel, konferans ve fuarlara katılmak.

Bizi Takip Ediyor musunuz ?

Biz neredeyiz ?

 • Gökkuşağı Mahallesi 1104. Sok. 19/24 Balgat - Çankaya - Ankara

 • Tel: (+90) 505 8894038

www.muhder.com