Monday, Jul 15th

Last update12:45:09 PM GMT

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Derneğin Amacı

 • PDF

Günümüz dünyasında insanlar, medya aracılığıyla her gün yeni değerlerle tanışmakta ve adeta bir değerler bombardımanına tutulmaktadır. Bu durum, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde derin etkiler bırakmakta, onlara sürekli yeni model ve örnekler sunulmaktadır. Bu nedenle, Müslümanların biricik modeli ve örnek şahsiyeti olan Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını bilmeye, öğrenmeye ve anlamaya olan ihtiyacımız, her zamankinden daha fazla bir önem taşımaktadır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnekliğinin Müslümanlar için devam etmesini istiyorsak, O'nu hem güncelleştirmek hem de sürekli gündemde tutmak zorundayız.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örnekliği, yalnızca O'nun hakkında oluşturulan bilgi ve sistematik bir inceleme konusuna dönüştüğü zaman devam edip gelişebilir. Hz. Peygamber'i tamamen Allah'ın kontrolünde bir insan olarak düşünüp iradesini ve kişiliğini yok saymak ne kadar yanlışsa, O'nu sıradan bir tebliğci konumuna indirmek de bir o kadar hatalıdır. Aynı şekilde, Hz. Peygamber'i yücelterek insanüstü bir konuma taşımak da büyük bir vebaldir. Öyleyse, Hz. Peygamber'i örnek almak demek, O'nun gündelik yaşamından sadece biçimsel olanları almak değil, O'nun davranış modellerini, ahlaki faziletlerini ve dini anlayışını benimsemek ve hayatımıza geçirmektir.

Nitekim, Hz. Peygamber'in kişiliğini benimseyen çölün sert, kaba ve cahil insanları kısa zamanda dünyanın efendileri olmuşlardır. Bu bağlamda, derneğimizin temel amaçlarını aşağıdaki şekilde kategorize edebiliriz:

 1. Bilimsel Çalışmalar Düzenlemek: Hz. Peygamber'in kişiliğinin ve hayatının 21. yüzyılda yaşayan Müslümanlar için bir model/örneklem haline gelmesini sağlayacak bilimsel çalışmalar düzenlemek. Bu çalışmalar kapsamında sempozyumlar, konferanslar ve çalıştaylar organize etmek.

 2. Yayınlar Hazırlamak: Hz. Muhammed (s.a.v.)’i hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayanlara anlatmak için çeşitli dillerde kitaplar, dergiler ve broşürler hazırlamak. Bu yayınları özellikle gençlerin ve çocukların anlayabileceği bir dilde ve görsel olarak zengin içeriklerle sunmak.

 3. Yanlış Anlayışlarla Mücadele: Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki hatalı düşünce ve anlayışlara, terör ve şiddetten uzak, bilimsel yol ve yöntemlerle karşılık vermek. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası medyada yer alacak makaleler, röportajlar ve tartışma programları düzenlemek.

 4. Propagandalarla Mücadele: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in imajını bozmaya yönelik yersiz iddia ve propagandaları çürütmek için dünya dillerinde yayın yapan bir internet sitesi kurmak ve sosyal medya platformlarını etkin kullanmak. Bu platformlarda, O'nun şahsiyetini hedef alan iddia ve karalama çabalarını boşa çıkarmak amacıyla kapsamlı bilgi ve belgeler sunmak.

 5. Yarışmalar Düzenlemek: İnsanlığın sorunlarının çözümü bağlamında Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sünnetini, hayatını, ahlak ve yöntemlerini öne çıkarmak, O’nu tanımak ve tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalar düzenlemek. Bu yarışmalar, makale yazma, şiir, resim ve kısa film gibi çeşitli kategorilerde olabilir.

 6. Çabaları Koordine Etmek: Yerel ve küresel planda bu amaçla harcanan çabaları koordine etmek, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve medya organları vasıtasıyla yayımlanmak üzere tanıtıcı programların yapımını üstlenmek. Bu programlar televizyon, radyo ve dijital medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmalıdır.

 7. Bilimsel Malzeme Sağlamak: Araştırmacılara ve uluslararası medya kuruluşlarına Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kişiliği ve mesajı hakkında değişik dillerde sade ve bilimsel malzeme sağlamak. Medya organlarında Hz. Muhammed (s.a.v.)’i hedef alan polemiklere cevap vermek üzere İslam bilginlerine kitaplar yazdırmak.

 8. Araştırma ve İncelemeleri Desteklemek: Derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye katkıda bulunmak üzere yapılan araştırma, inceleme ve telif çalışmalarını desteklemek. Bu kapsamda, burslar ve araştırma fonları sağlayarak akademik çalışmaların artmasını teşvik etmek.

 9. Heyetler Göndermek ve Karşılamak: Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili konuları görüşmek ve O'nu tanımak ve tanıtmak üzere heyetler göndermek, gelen heyetleri karşılamak. Bu heyetler, akademisyenlerden, din adamlarından ve toplum liderlerinden oluşabilir.

 10. Uluslararası Etkinlikler Düzenlemek: Hz. Muhammed (s.a.v.)’i tanımak, tanıtmak ve desteklemek amacıyla İslam ülkeleri ve diğer ülkelerde paneller, konferanslar ve fuarlar düzenlemek. Bu etkinliklerde, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını ve mesajını anlatan sergiler ve sunumlar yapmak.

Derneğimizin amacı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnekliğini günümüz dünyasında yaşatmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, sürekli olarak yenilikçi ve etkili yöntemler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek için çalışmaktayız. Bu yolda atılacak her adım, insanlığın ortak değerlerine katkı sağlayacak ve daha iyi bir dünya için umut olacaktır.

Bizi Takip Ediyor musunuz ?

Biz neredeyiz ?

 • Gökkuşağı Mahallesi 1104. Sok. 19/24 Balgat - Çankaya - Ankara

 • Tel: (+90) 505 8894038

www.muhder.com